Provozní řád Poutního domu ENGEDI

 • 1) Vymezení pojmů

Správce – správce poutního domu ENGEDI, Jan Hejzlar

Odpovědná osoba – vedoucí skupiny návštěvníků

 • 2) Udržování pořádku
  • a) Při vstupu do ENGEDI si řádně očistěte obuv (v zimním období od sněhu)
  • b) V prostorách poutního domu je zakázáno kouření, případní kuřáci kuřte, prosí,m na zahradě v altánu a UKLIĎTE PO SOBĚ.
  • c) V průběhu pobytu udržujte pořádek - odpad dávejte do popelnic před domem, zvášť třídíme plast, sklom kov a tetrapakové obaly.
  • d) Na konci ubytování je třeba odevzdat ENGEDI v původním, uklizeném stavu. Mycí prostředky jsou v komoře naproti koupelně.
  • e) Při odchodu zkontrolujte:
   • zda jste po sobě uklidili
   • zda žádné předměty nejsou na hřejících kamnech a přímotopech
   • zda jsou vypnuty všechny elektrické spotřebiče (přímotopná tělesa, rychlovarná konvice postavená mimo napájecí díl, sporák vypnut) a všechna světla zhasnuta.
   • zda jste si v ENGEDI něco nezapomněli (věci zapomenutév ENGEDI budou po 1 měsíci zlikvidovány)
   • zda jsou zavřena všechna okna a všechny dveře zamčeny
 • 3) Jak se chovat v ENGEDI a okolí
 • a) ENGEDI
  • zařízení a vnitřnímu vybavení ENGEDI se chovejte ohleduplně. Zejména je zakázáno houpat se na židlích, sedat na stoly apod.
  • Na hřející topení (kamna) nic neodkládejte – nebezpečí vzniku požáru!
  • Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm bez dozoru odpovědné osoby!
  • Zavírejte dveře – případě otevřených venkovních dveří hrozí rozbití skleněných výplní vlivem průvanu. 
 • b) Na zahradě
  • Rodiče, nenechávejte své děti na zahradě bez dozoru! Pohyb na zahradě je na vlastní nebezpečí a správce neodpovídá za případné zranění.
  • Dávejte pozor na to, abyste nepoškodili vysázené stromky. 
 • c) Při parkování automobilů a dalších dopravních prostředků
  • Automobily parkujte na parkovišti nad ENGEDI. Vjezd na travnaté plochy využívejte pouze pro nakládání, vykládání věcí, ale nevjíždějte tam bezdůvodně.
  • Kola a motocykly můžete parkovat za ENGEDI, případně po dohodě se správcem ve stodole.
 • 4) Bezpečnostní informace pro nouzové situace
 • a) Umístění hasících přístrojů
  • ENGEDI je umístěn jeden hasící přístroje CO2. Tento je umístěn vedle vchodu ve skříni. Použijte v případě vzniku požáru. 
 • b) Umístění elektrických rozvaděčů (jističů)
  • ENGEDI jsou dva rozvaděče. Pro přízemí je umístěn v hlavní chodbě (při vstupu od silnice) . Druhý rozvaděč 415 zásuvka je v chodbě na zahradu. 
 • c) Umístění hlavního uzávěru vody
  • Hlavní uzávěr vody je umístěn na vstupu do sklepa – proti dveřím. 
 • d) Únikové východy
  • nouzové situaci použijte jako únikové východy následující: vchodové dveře před dům, vchodvé dveře u sálu a dveře do zahrady, v případě nutnosti můžete v přízemí použít i okna.

 

Za dodržování těchto pokynů odpovídají vedoucí jednotlivých aktivit či setkání.

Jakékoliv vzniklé nebo objevené závady či poškození dejte co nejdříve vědět správci – Bystré 89, nad ENGEDI směrem na Sedloňov.

Tel.: 494 665 437  Mob.: 602 144 791

 

Za ENGEDI, v Bystrém dne 20. listopadu 2012

Jan Hejzlar

2012 © Copyright ENGEDI | Všechna práva vyhrazena | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tvorba: GLIPS.eu